Kategoriler: Muhasebe

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı ( – )

 

Bilanço düzenlenirken, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir. 

 

İşleyişi : 

Dönem sonunda hesaplanan reeskont tutarları 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı alacaklandırılır – 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borclandırılır.  Böylece senetler bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur.

İzleyen dönemde ise 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı borçlandırılır – 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı alacaklandırılır

BORÇ

  137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Kayıtlar Aşağıdaki Gibidir.

( Dönem sonu reeskont kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
         137 Diğer Alacak Senetleri Rees. Hs ( – )
xxx
.
.
xxx

 

( İzleyen dönem kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
137 Diğer Alacak Senetleri Rees.Hs.( – )
        647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
xxx
.
.
xxx

 

 

Örnek:  İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki demirbaşı 17.000 TL ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

( KDV tutarı peşin mal satış kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
100 Kasa Hesabı
                                  255 Demirbaşlar Hesabı
                                 391 Hesaplanan KDV Hesabı
17.000
1.700
.
.
.
.
17.000
1.700

Senetlerin nominal değerinin tamamı 255 Demirbaşlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 4 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 500 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2015 yılına ait, 1 aylık kısmı 2016 yılına aittir. Buradaki 2016 yılına ait olan 500 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.

 

Tarih : 31/12/2015 (  Dönem sonu kaydı ) 

Bu şekilde  500 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
             137 Diğer Alacak Senetleri Rees. Hs ( – )
500
.
.
500

 

Tarih : 01/01/2016

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL,, – 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
137 Diğer Alacak Senetleri Rees. Hs.( – )
       647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
500
.
.
500

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce