Kategoriler: Muhasebe

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

 

Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

İşletmenin asıl faaliyet konusu dışında olan işletmenin ortakları, personeli, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışında kalan kişilerden olan alacakları bu grupta izlenir.

İşletmenin almış olduğu tahvil ve hisse ihraç tarihinden sonraki bir tarihte alındığından nominal değerden fazla ödenen paralar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. Çünkü o güne kadar işlemiş faizi vardır.

NOT:

  • Vergi dairesinden olan alacaklar da bu grupta izlenebilir.
  • Menkul kıymetlerin kredili satışından yada veresiye satışından doğan alacaklar da bu grupta izlenebilir.

 

İşleyişi

Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

BORÇ

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

 

 

Örnek: İşletme   20/12…. tarihinde  2.700 TL tutarındaki geçici amaçla aldığı hisse senetlerini veresiye satmıştır. 01/02….  tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

Tarih : 20/12….  ( Hisse Senedinin Vadeli Satışı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
            110 Hisse Senetleri Hesabı
2.700
.
.
2.500

 

Tarih : 01/02….  ( Alacağın Tahsil Edilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
           136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
2.700
.
.
2.700

 

 

Örnek : 

a ) 10/02/…. tarihinde Satıcı Ayşe B. Ye olan 5.000 TL borcu işletme yanlışlıkla 5.500 TL ödenmiştir. Durumun anlaşılması üzerine fazla tutar ilgili hesaba alınmıştır.

b)  15/02/…. tarihinde Ayşe B. fazla tahsil ettiği 500 TL yi işletmeye nakit olarak ödemiştir.

 

a )
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
320.Satıcılar Hesabı
                                   100 Kasa Hesabı
500
5.000
.
.
..
5.500
b )
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
           136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
500
.
.
500

 

 

  • NOT: işletmenin almış olduğu tahvil ve hisse ihraç tarihinden sonraki bir tarihte alındığından nominal değerden fazla ödenen paralar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. Çünkü o güne kadar işlemiş faizi vardır.

 

 

Örnek:  İşletme Ağustos ayında satıla çıkarılmış nominal değeri 800 TL olan 100 adet tahvili 82.000 TL ye banka aracılığıyla 1.Eylülde satın almıştır.Faiz oranı % 30 dir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
               102 Bankalar Hesabı
80.000
2.000
.
.
.
82.000

Örnekte tahvil değilde hisse senedi olsaydı tek fark 111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs yerine 110 Hisse Senetleri Hesabı kullanılacaktır

 

 

Örnek : İşletme Ağustos ayında satıla çıkarılmış nominal değeri 8.000 TL olan 10 adet tahvili 84.000 TL ye bankaya verdiği virman emri ile 1.Eylülde satın almıştır.Faiz oranı % 60 dir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      103 Verilen Çek. ve Öd. Emir Hs (-)
80.000
4.000
.
.
.
84.000
Devamı : Daha sonra işletme 80.000 TL lik tahvili faizi ile birlikte 1 Kasım tarihinde tahsil etmiştir.1.000 TL vergi hesaben tahsil edilmiştir.
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs
                  112 Kamu Kesimi Tah.Sen. ve Bon.Hs
                  136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
                  642 Faiz Gelirleri Hesabı
91.000
1.000
.
.
.
.
.
80.000
4.000
8.000
84.000 x 0,60 yıllık faizi
48000 / 12 = 4.000 aylık faizi
Ağustos- Eylül 2 aylık faizi: 2 x 4.000 = 8.000
Örnek : İşletmenin deposunda meydana gelen yangın sonucu işletmenin 45.000 TL değerindeki Ticari malı kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketi bu hasar nedeni ile işletmeye 60.000 TL sigorta tazminatı tahakkuk ettirmiş. Ödemeyi 1 hafta sonra yapıcaktır.
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
                              689 Diğer Olağandışı Gel. ve Kar.Hs
             153 Ticari Mallar Hesabı
60.000
.
.
.
15.000
45.000

NOT: Sigorta şirketinin ödediği tazminat malların fiyatından az olursa aradaki fark ; 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına kayıt edilir

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce