Kategoriler: Muhasebe

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

Ticari bir nedene dayanmayan diğer alacak hesaplarından herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

İşletmenin asıl faaliyet konusu dışında olan işletmenin ortakları, personeli, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışında kalan kişilerden olan alacakları bu grupta izlenir.

İşletmenin almış olduğu tahvil ve hisse ihraç tarihinden sonraki bir tarihte alındığından nominal değerden fazla ödenen paralar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. Çünkü o güne kadar işlemiş faizi vardır.

NOT:

  • Vergi dairesinden olan alacaklar da bu grupta izlenebilir.
  • Menkul kıymetlerin kredili satışından yada veresiye satışından doğan alacaklar da bu grupta izlenebilir.

İşleyişi

Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

BORÇ

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

Örnek: İşletme   20/12…. tarihinde  2.700 TL tutarındaki geçici amaçla aldığı hisse senetlerini veresiye satmıştır. 01/02….  tarihinde alacağını peşin tahsil etmiştir.

Tarih : 20/12….  ( Hisse Senedinin Vadeli Satışı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
            110 Hisse Senetleri Hesabı
2.700
.
.
2.500

Tarih : 01/02…. ( Alacağın Tahsil Edilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
           136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
2.700
.
.
2.700

Örnek :

a ) 10/02/…. tarihinde Satıcı Ayşe B. Ye olan 5.000 TL borcu işletme yanlışlıkla 5.500 TL ödenmiştir. Durumun anlaşılması üzerine fazla tutar ilgili hesaba alınmıştır.

b) 15/02/…. tarihinde Ayşe B. fazla tahsil ettiği 500 TL yi işletmeye nakit olarak ödemiştir.

a )
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
320.Satıcılar Hesabı
                                   100 Kasa Hesabı
500
5.000
.
.
..
5.500
b )
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
           136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
500
.
.
500

  • NOT: işletmenin almış olduğu tahvil ve hisse ihraç tarihinden sonraki bir tarihte alındığından nominal değerden fazla ödenen paralar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. Çünkü o güne kadar işlemiş faizi vardır.

Örnek: İşletme Ağustos ayında satıla çıkarılmış nominal değeri 800 TL olan 100 adet tahvili 82.000 TL ye banka aracılığıyla 1.Eylülde satın almıştır.Faiz oranı % 30 dir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
               102 Bankalar Hesabı
80.000
2.000
.
.
.
82.000

Örnekte tahvil değilde hisse senedi olsaydı tek fark 111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs yerine 110 Hisse Senetleri Hesabı kullanılacaktır

Örnek : İşletme Ağustos ayında satıla çıkarılmış nominal değeri 8.000 TL olan 10 adet tahvili 84.000 TL ye bankaya verdiği virman emri ile 1.Eylülde satın almıştır.Faiz oranı % 60 dir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kesim Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      103 Verilen Çek. ve Öd. Emir Hs (-)
80.000
4.000
.
.
.
84.000
Devamı : Daha sonra işletme 80.000 TL lik tahvili faizi ile birlikte 1 Kasım tarihinde tahsil etmiştir.1.000 TL vergi hesaben tahsil edilmiştir.
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs
                  112 Kamu Kesimi Tah.Sen. ve Bon.Hs
                  136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs
                  642 Faiz Gelirleri Hesabı
91.000
1.000
.
.
.
.
.
80.000
4.000
8.000
84.000 x 0,60 yıllık faizi
48000 / 12 = 4.000 aylık faizi
Ağustos- Eylül 2 aylık faizi: 2 x 4.000 = 8.000
Örnek : İşletmenin deposunda meydana gelen yangın sonucu işletmenin 45.000 TL değerindeki Ticari malı kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketi bu hasar nedeni ile işletmeye 60.000 TL sigorta tazminatı tahakkuk ettirmiş. Ödemeyi 1 hafta sonra yapıcaktır.
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
                              689 Diğer Olağandışı Gel. ve Kar.Hs
             153 Ticari Mallar Hesabı
60.000
.
.
.
15.000
45.000

NOT: Sigorta şirketinin ödediği tazminat malların fiyatından az olursa aradaki fark ; 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına kayıt edilir

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasına yönelik yeni ürünleri… Devamını Oku

1 ay Önce

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri… Devamını Oku

2 ay Önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi

Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Konu: Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü

Konu: Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce