Kategoriler: Muhasebe

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – )

Şüpheli duruma gelen senetli ve senetsiz alacaklara ayrılacak karşılıklarla

Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar.

Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır.

İşleyişi:

BORÇ

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı  ( – )

ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılık tutarlarları 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabına ( – )  alacak  ve  654. Karşılık Giderler hesabına borç kaydedilir.

————————

Karşılık ayrılan alacağın tahsil edilmesinde ise Karşılığın iptalinde 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabına ( – )  borç kaydedilerek,

Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına

Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır

Ayrıca Karşılık ayrılan alacağın tahsilde 128 Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı alacaklandırılırken tahsile göre  örneğin peşin tahsil edilmesi durumda 100 kasa hesabı borçlandırılır.

————————

Karşılık ayrılan tutar değersiz hale gelmesinde ise 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç  ve  128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı alacaklandırılır.

————————————————————————

Örnek :  İşletme 31/12/ 2015 tarihinde 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 30/01/2016 tarihinde karşılık ayrılan bu alacak tahsil edilmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
                   121 Alacak Senetleri Hesabı
5.000
.
.
5.000

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
         129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
5.000
.
.
5.000

Tarih : 30/01/2016 ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
               128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
5.000
.
.
5.000

Tarih : 30/01/2016 ( Şüpheli alacak karşılığının iptali )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
                671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
5.000
.
.
5.000

Örnek : İşletme 31.12.2015 tarihinde 7.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 25.01.2016 tarihinde alacağın tahsili ortadan kalkmıştır yani alacak değersiz hale gelmiştir.

( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
              121 Alacak Senetleri Hesabı
7.000
.
.
7.000

( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
         129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
7.000
.
.
7.000

Tarih : 25/01/2016 ( Şüpheli alacağın değersiz hale gelmesi ( imkansızlaşması ) )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs
              128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
7.000
.
.
7.000

Örnek : İşletmenin elinde bulunan 8.000 TL lik alacak senedi 10/03/2015 tarihinde şüpheli hale gelmiştir.

30/06/2015 tarihinde ise işletme bu alacak senedine 2.000 TL karşılık ayırmıştır.

30/10/2015 tarihinde ise işletme şüpheli durumdaki ve karşılık ayırdığı alacak senedini 6.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Tarih : 10/03/2015 ( Senedin şüpheli hale gelmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
               121 Alacak Senetleri Hesabı
8.000
.
.
8.000

Tarih : 30/06/2015 ( Şüpheli alacağa karşılık ayrılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderleri Hesabı
         129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
2.000
.
.
2.000

Tarih : 30/10/2015  ( Şüpheli alacağın tahsili )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
                     128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
6.000
2.000
.
.
.
8.000

Örnek : İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 4.000 TL karşılık ayırdığı, 16.000 TL  tutarındaki şüpheli alacağını, 14.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
       128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
                671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
14.000
4.000
.
.
.
.
16.000
2.000

Örnek: İşletme daha önceki dönem şüpheli olduğu için 10.000 TL karşılık ayırdığı, 40.000 TL tutarındaki şüpheli alacağını, 20.000 TL olarak tahsil etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( – ) Hs
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları
                      128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
20.000
10.000
10.000
.
.
.
.
40.000

Örnek : Daha önce tamamı için karşılık ayrılan 2.000 TL alacağın  2015 tarihinde tahsil olanağı kalmadığı görülmüştür

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs
              128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs
2.000
.
.
2.000

Sorunun devamı :  2015 tarihinde tahsil olanağı kalmayıp kaydını sildiği 2.000 TL alacağı 2016 yılında tahsil edilmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
    671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs
2.000
.
.
2.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasına yönelik yeni ürünleri… Devamını Oku

1 ay Önce

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri… Devamını Oku

2 ay Önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi

Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Konu: Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü

Konu: Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce