Kategoriler: Muhasebe

121 Alacak Senetleri Hesabı

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların ( bono, poliçe vb. ) izlendiği hesaptır.
Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsil edilen ya da işletmenin elinden çıkan senet tutarları ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ
121 Alacak Senetleri Hesabı

ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

Örnek: İşletme Alıcılardan olan 5000 TL lik alacağı için aynı tutarda senet alımıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
          120 Alıcılar Hesabı
5000
.
.
5000

Örnek: İşletme  01/01/…. tarihinde KDV hariç 50.000 TL mal satmış karşılığında 30.000 TL senet geri kalanı ise senetsiz olarak tahsil edecektir.( kdv % 18 )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
120 Alıcılar Hesabı
         600 Yurtiçi Satışlar Hesabı
          391 Hesaplanan Kdv Hesabı
30.000
29.000
.
.
.
.
.50.000
9.000

     KDV = 50.000 X 0.18 = 9.000 Kdv tutarı

*** Alacak Senetleri İle İlgili Durumlar

1.Alacak Senetlerinin Tahsile Gönderilmesi :

Örnek: İşletme 10.000 TL değerindeki alacak senedini tahsili için bankaya göndermiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
    121.01 Tahsildeki Senetler
                    121 Alacak Senetleri Hesabı
                              121.02.Cüzdandaki Senetler
10.000
.
.
.
.
.
10.000
.

NOT : Alacak senetleri hesabı
** Tahsildeki senetler
** Cüzdandaki senetler
** Teminattaki senetler vb gibi alt hesaplardan oluşturulabilir.

2.Alacak Senedinin Tahsil Edilmesi :

Örnek: İşletme  01/09…. tarihinde mal satışı karşılığında aldığı 30.000 TL lik senedi bankaya tahsile vermiştir.15/09/….  tarihinde ise banka senedi tahsil ettiğini 250 TL komisyon kestikten sonra kalan bedelin hesaba geçtiğini bildirmiştir.

Tarih : 01/09…. ( Senedin Bankaya Tahsile Gönderilme Kaydı )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
  121.01 Tahsildeki Senetler
                    121 Alacak Senetleri Hesabı
                              121.02.Cüzdandaki Senetler
30.000
.
.
.
.
.
.
30.000
.
.

Tarih : 15/09/…. ( Alacak Senedinin Tahsil Edilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı
                       121 Alacak Senetleri Hesabı
                            121.01 Tahsildeki Senetle
29.750
250
.
.
.
.
30.000
.

3.Alacak Senetlerinin Kırdırılması ( iskonto )

İskonto: Alacak senedinin finansman ihtiyacı nedeniyle vadesinden önce satılmasıdır.

İştira: Borçlusu başka şehirde olan alacak senedinin kırdırılmasıdır.

  • NOT: Alacak senedinin iskonto, iştira ve bankadan kredi çekme işlemlerinden kaynaklanan giderler
  • ***  780.Finansman Giderleri Hesabında izlenir

Örnek: İşletme  portföyünde bulunan 60.000 TL nominal bedelli bir bonoyu A.Bankasına iskonto ettirmiştir.Senedin vadesine 50 gün vardır.İskonto tutarı ve gideri olarak 5.000 TL kesildikten sonra kalan tutar işletmenin mevduat hesabına kaydedildiği anlaşılmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
780 Komisyon Giderleri Hesabı
                   121 Alacak Senetleri Hesabı
55.000
5.000
.
.
.
60.000

4.Alacak Senetlerinin Ciro Edilmesi :

Örnek : İşletme 10/01/…. tarihinde satıcılara olan 20.000 TL borcu için daha önce yaptığı satış karşılığı almış olduğu senedi satıcıya ciro etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
320 Satıcılar Hesabı
                    121 Alacak Senetleri Hesabı
5.000
.
.
5.000

5.Alacak Senetlerinin Yenilenmesi:

Örnek : İşletme vadesi gelen 10.000 TL lik Alacak senedini borçlunun isteği üzerine 11.000 TL ile değiştirmeyi kabul etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 121 Alacak Senetleri Hesabı
                            121 Alacak Senetleri Hesabı
                      642 Faiz Gelirleri Hesabı
11.000
.
.
.
10.000
1.000

Hatır Senedi ( Finansman Senedi )

İşletmenin ticari işlemlere dayanan gerçek bir alacağı olmadığı halde aldığı senetlerdir.

  • Yararlanan işletme senedin cirosu, iskontosu, gibi giderleri karşılamak zorundadır.

Örnek : Uçak A.Ş hiç bir alacağı olmamasına rahmen Didem A.Ş den hatır senedi almıştır.

Uçak A.Ş nin Kaydı ( Yararlanan İşletme )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
121 Alacak Senetleri Hesabı
          336 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
xxx
.
.
xxx

Didem A.Ş nin Kaydı ( Düzenleyen İşletme  )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı
                      321 Borç Senetleri Hesabı
xxx
.
.
xxx

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

2016 Asgari.Ücret / 2016 Asgari.Geçim İndirimi ( AGİ ) ve 2016 İşçilik Maliyeti BURAYA TIKLAYINIZ

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:54

Paylaş

En Yeniler

Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre

Konu: Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasına yönelik yeni ürünleri… Devamını Oku

1 ay Önce

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri… Devamını Oku

2 ay Önce

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi

Konu: Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna Yeni Meslekler Eklendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Konu: Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü

Konu: Bazı Alanlardaki Avukatlık Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı Düşürüldü (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce