Kategoriler: Muhasebe

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )

Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi:

Hisse Senetlerinde Değerleme :

  • Hisse senetleri borsaya tabiyse borsa rayiciyle, diğerleri ise alış bedeli ile değerlenir.
  • Hisse senetlerin değerinde düşme meydana gelirse düşen değer kadar karşılık ayrılır.
  • Hisse senetlerinin değerinde artış varsa işlem yapılmaz.

Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – ) alacak ve 654 Karşılık Giderleri” hesabına borç kaydedilir.

Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ( fonksiyonu kalmayınca ) 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )  borç kaydedilerek, karşılık tutarı Aynı dönemde ise;  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına ; Sonraki dönem ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabına devreder

BORÇ

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ( – )

ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

 

 

Örnek: Alış bedeli 200.000 TL olan hisse senetleri 180.000 TL ye düşmüştür.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

654 Karşılık Giderleri Hesabı
.          119 Menkul Kıy.Değ. Düş.Karş Hs ( – )

20.000
.

.
20.000

 

 

Örnek:  İşletme elinde bulunan alış bedeli 3.500 TL olan 100 adet hisse senetlerinin borsa değerinin 280.000 TL ye düştüğünü saptamıştır.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

654 Karşılık Giderleri Hesabı
.          119 Menkul Kıy.Değ. Düş.Karş Hs ( – )

70.000
.

.
70.000

 

 

Örnek : İşletme elinde bulundurduğu hisse senetlerinin tutarı 50.000 TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin 40.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 45.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir.

( Hisse senetlerine karşılık ayrılması )

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

654 Karşılık Giderleri Hesabı
.          119 Menkul Kıy.Değ. Düş.Karş Hs ( – )

10.000
.

.
10.000

 Hisse senetleri 50.000 TL den 40.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 40.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olumuştur.

 

( Hisse senetlerine karşılık ayrıldıktan sonra bir kısmının iptali )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
119 Menkul Kıy. Değer Düş. Kar.Hs ( -)
     644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
5.000
.
.
5.000
Hisse senetlerinin değeri 40.000 TL den 45.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 5.000 TL si iptal edilir.
Örnek : 10.000 TL değer düşüklüğü bulunan alış bedeli 50.000 TL olan hisse senetleri 45.000 TL den satılmıştır

( Değer düşüklüğü bulunan hisse sen.aynı dönem satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
119 Menkul Kıy.Deg.Dük.Kar. (-)
            110 Hisse Senetleri Hesabı
             644 Konusu Kalmayan Kar..Hs
45.000
10.000
.
.
.
.
50.000
5.000

Alış bedeli 50.000 TL olan hisse senedi normalde 10.000 TL karşılık ayrıldıktan sonra 40.000 TL den satılmalı burada hisse senedi 45.000 TL den satıldıgı için 5.000TL  zarardan kar vardır ve aradaki fark  644.Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs.izlenir.

 

 

Örnek:  İşletme 350.000 TL alış değeri bulunan ve 70.000 TL değer düşüklüğü  bulunan hisse senetlerini 290.000 TL den satmıştır.

( Değer düşüklüğü bulunan hisse sen.aynı dönem satılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
119 Menkul Kıy.Deg.Dük.Kar. (-)
     110 Hisse Senetleri Hesabı
            644 Konusu Kalmayan Kar. Hs
290.000
70.000
.
.
.
.
350.000
10.000

Alış bedeli 350.000 TL olan hisse senedi normalde 70.000 TL karşılık ayrıldıktan sonra 280.000 TL den satılmalı burada hisse senedi 290.000 TL den satıldıgı için 10.000 TL  zarardan kar vardır ve aradaki fark  644.Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs İzlenir

 

 

Örnek :  İşletme  daha önceki dönemde 350.000 TL alış değeri bulunan ve 70.000 TL değer düşüklüğü  bulunan hisse senetlerini 290.000 TL den satmıştır.

( Değer düşüklüğü bulunan hisse sen. sonraki dönem satılması ) 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
119 Menkul Kıy.Deg.Dük.Kar. (-)
             110 Hisse Senetleri Hesabı
        671 Önceki Dönem Gelir ve Karr Hs
290.000
70.000
.
.
.
.
350.000
10.000
Yukarıdaki soruyla aynı tek fark sonraki dönem satış olması

Örnek:  10.000 TL değer düşüklüğü bulunan alış bedeli 100.000 TL olan hisse senetleri 85.000 TL den satılmıştır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
119 Menkul Kıy. Değer Düş.Kar.Hs ( – )
655 Menkul Kıy.Satış Zararları Hesabı
              110 Hisse Senetleri Hesabı
85.000
10.000
5.000
.
.
.
.
100.000

Alış bedeli 100.000 TL , ve 10.000 TL değer düşüklüğü olduguna göre 90.000 TL den satılmalı 85.000 TL ye satıldığına göre 5.000 TL zarar vardır.

 

 

Örnek :  Alış bedeli 200.000 TL olan ve 20.000 TL karşılık ayrılan hisse senetleri 205.000 tlden satılmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
119 Menkul Kıy. Değer Düş. Kar.Hs ( – )
      110 Hisse Senetleri Hesabı
            644 Konusu Kalmayan Kar.Hs
              645 Menkul Kıy.Satış Karları Hs
205.000
20.000
.
.
.
.
.
200.000
20.000
5.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce