Kategoriler: Muhasebe

111 Özel ve 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı

Tahvil: Şirketin ödünç para bulmak için nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardığı borç senetlerine denir.

Özel sektör  tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar  111 Özel  Tahvil Senet ve Bonolar Hesabında izlenir ( Finansman bonosu gibi )

Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar  112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonolar Hesabında izlenir. ( Hazine bonoları gibi )

İşleyişi

Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

BORÇ 111 – 112 Hesap ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

111 Özel ve 112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

>>> Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler  642 Faiz Gelirleri Hesabına alacağına kayıt edilir.

>>> İşletmenin tahvillerden elde edilen faiz gelirleri üzerinden kesilen vergiler 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının borcunda izlenir

>>> İşletmenin almış olduğu tahviller ihraç tarihinden sonraki bir tarihte alındığında nominal değerden fazla ödenen paralar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. Çünkü o güne kadar işlemiş faizi vardır.

>>> Tahvil faiz kuponları tahsil edilinceye kadar 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının borcunda izlenir. Faiz tahsil edildiğinde bu hesap alacaklandırılıp kapatılır.

—–

Örnek: İşletme, ABC özel işletmesine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 40 TL den peşin olarak satın almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kes.Tahvil, Senet ve Bon Hs.
   100 Kasa Hesabı
80.000
.
.
80.000

—–

Örnek: İşletme, kamu kesimine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 20 TL den peşin olarak satın almıştır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
112 Kamu Kes.Tahvil, Senet ve Bon Hs.
   100 Kasa Hesabı
40.000
.
.
40.000

—–

Örnek:

a- İşletme, 25/10…. tarihinde kamu kesimine ait tahvillerden 5.000 adedini tanesi 20 TL den banka hesabından satın almıştır.

b- 20/11…. tarihinde işletme hepsini % 20 faiz geliri elde ederek satmıştır.

Çözüm:

a- Tarih: 25/10…. ( Tahvil alımı )

Tahvillerin alımı: 50 x 2.000 = 100.000 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
112 Kamu Kes.Tahvil, Senet ve Bon Hs.
100.000
.
.
100.000

a- Tarih: 20/11…. ( Tahvil satışı )

Faiz Geliri: 100.000 x 0.20 = 20.000 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
  112 Kamu Kes. Tahvil, Sen. Bon Hs
  642 Faiz Gelirleri Hesabı
120.000
.
.
.
100.000
20.000

—–

Örnek: İşletme, Ağustos ayında satışa çıkarılmış nominal değeri 800 TL olan 100 adet tahvili 82.000 TL ye banka aracılığı ile 1 Eylülde satın almıştır. Faiz oranı % 30 dir

Nominal değer: 800 x 100 = 80.000 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kes. Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
80.000
2.000
.
.
.
82.000

—–

Örnek: İşletme,01/10/…. tarihinde yıllık % 24 faiz oranlı yıllık faiz ödemeli 100.000 TL tutarında x  A.Ş nin finansman bonosunu banka aracılıyla almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kes. Tah.Sen.Bonolar Hs
100.000
.
.
100.000

Tarih: 31/12…. ( Dönem Sonu )

  • 100.000 x 0.24 = 24.000 yıllık faiz tutarı
  • 24.000 / 12 = 2.000 aylık faiz tutarı
  • 10/11/12. aylar faiz tutarı = 3 x 2.000 x 6.000
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
181 Gelir Tahakkukları Hesabı
    642 Faiz Gelirleri Hesabı
6.000
.
.
6.000

—–

Örnek:

a- İşletme, Ağustos ayında satıla çıkarılmış nominal değeri 8.000 TL olan 10 adet tahvili 84.000 TL ye banka aracılığı ile 1 Eylülde satın almıştır.Faiz oranı % 60 dir.

b- Daha sonra işletme 80.000 TL lik tahvili faizi ile birlikte 1 Kasım tarihinde tahsil etmiştir.1.000 TL vergi hesaben tahsil edilmiştir.

a- Tarih: Ağustos ( Tahvil alımı )

Nominal değer: 800 x 100 = 80.000 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
111 Özel Kes. Tah.Sen.Bonolar Hs
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
     102 Bankalar Hesabı
80.000
4.000
.
.
.
84.000

a- Tarih: Kasım ( Tahvil satışı )

Faiz alış fiyatı üzerinden değil nominal fiyat üzerinden hesaplanır.

  • 80.000 x 0,60 yıllık faizi
  • 48.000 / 12 = 4.000 aylık faizi
  • Ağustos- Eylül 2 aylık faizi: 2 x 4.000 = 8.000
Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
193 Peşin Ödenen Vergi / Fon Hesabı
    136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
    111 Özel Kes. Tah.Sen.Bonolar Hs
    642 Faiz Gelirleri Hesabı
91.000
1.000
.
.
.
.
.
4.000
80.000
8.000

—–

Örnek: 

a- İşletmenin 07/10… tarihinde 280 TL tahvil faiz kuponunun vadesinin dolduğu saptanmış, aynı tarihte banka kupon bedelinden % 15 ilgili gelir vergisini ve fonu mahsup etmiş geri kalanı işletmeye nakit ödemiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
  642 Faiz Gelirleri Hesabı
280
.
.
280

 

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
  136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
236
42
.
.
.
280

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce