Kategoriler: Muhasebe

110 Hisse Senetleri Hesabı

Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.

İşleyişi

Hisse senetleri alındığı zaman hesabın borcuna kaydedilir. Hisse senetleri satıldığı zaman hesabın alacağına kaydedilir.

BORÇ

110 Hisse Senetleri Hesabı

ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

110 Hisse Senetleri Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

 • Menkul kıymetler alış bedeli üzerinden kayıt edilir.
 • Menkul kıymet alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki olumlu fark 645 Menkul Kıymet Satış Karları hesabında
 • Menkul kıymet alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki olumsuz fark 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabında izlenir
 • Menkul kıymet alış ve satış giderleri ise 653 Komisyon Giderleri hesanında izlenir.

Örnek: İşletme 50 TL den 1.000 adet hisse senedini peşin olarak satın almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
      100 Kasa Hesabı
50.000
.
.
50.000

—–

Örnek: İşletme 31/08/…..tarihinde geçici amaçla 10.000 TL değerinde hisse senedini banka aracılığıyla almıştır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
10.000
.
.
10.000

—–

Örnek: 

a- İşletme 10/11/…. tarihinde geciçi yatırım amacıyla 100.000 TL değerinde hisse senedini banka aracılığıyla almıştır.

b – 12/12…. tarihinde ise bu hisse senetlerini banka aracılığıyla 90.000 TL ye satmıştır.

Çözüm : 

Tarih :10/11/…. ( Hisse senedi alış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
100.00
.
.
100.000

Tarih :12/12/…. ( Hisse senetlerini zararlı satış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
655 Menkul Kıy.Satış Zararları Hesabı
      110 Hisse Senetleri Hesabı
90.000
10.000
.
.
.
100.000

—–

Örnek: 

a- İşletme 10/10/…. tarihinde geciçi yatırım amacıyla nominal değeri 100.000 TL olan hisse senetlerini 120.000 TL ye banka aracılığıyla almıştır.

b – 12/12…. tarihinde ise bu hisse senetlerini 130.000 TL ye satmıştır.

Çözüm : 

Tarih :10/10/…. ( Hisse senedi alış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
120.000
.
.
120.000

Tarih :12/12/…. ( Hisse senetlerini karlı satış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
   645 Menkul Kıy.Satış Karları Hs
   110 Hisse Senetleri Hesabı
130.000
.
.
.
10.000
120.000

—–

Örnek: İşletme  nominal değeri 80 TL , alış bedeli 120 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adet almış ve 2.000 TL komisyon gideri ödemiştir.İşlemler banka aracılığıyla yapılmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
120.000
2.000
.
.
.
122.000

—–

Örnek: İşletme alış bedeli 120 TL olan 600 adet hisse senedini 170 TL den satmış ve 2.000 TL komisyon gideri  ödemiştir.İşlemler banka aracılığıyla yapılmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı
    110 Hisse Senetleri Hesabı
    645 Menkul Kıy.Satış Karları Hesabı
100.000
2.000
.
.
.
.
72.000
30.000

—–

Örnek: 

a- İşletme 20/11/…. tarihinde tanesi 20 TL den 500 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor.

b – 15/12…. tarihinde ise hisse senetlerinin hepsini tanesi 22 TL den peşin olarak satıyor.

Çözüm : 

Tarih :10/10/…. ( Hisse senedi alış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
    102 Bankalar Hesabı
10.000
.
.
10.000

Tarih :12/12/…. ( Hisse senetlerini karlı satış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
     645 Menkul Kıy.Satış Karları Hesabı
     110 Hisse Senetleri Hesabı
11.000
.
.
.
1.000
10.000

—–

Örnek: 

a- 08/07…. tarihinde HG Anonim Şirketi tanesi 30 TL olan hisse senetlerinden 1.000 adet hisse senedini almıştır. Alış için %1 komisyon ödenmiştir.

b – 18/09…. tarihinde ise hisse senetlerinin tanesini 32 TL den satmıştır

Çözüm : 

Tarih :08/07/…. ( Hisse senedi alış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
110 Hisse Senetleri Hesabı
653 Komisyon Giderleri Hesabı
      100 Kasa Hesabı
30.000
300
.
.
.
30.300

Tarih :18/09/…. ( Hisse senetlerini karlı satış )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
   110 Hisse Senetleri Hesabı
   645 Menkul Kıy.Satış Karları Hesabı
32.000
.
.
.
30.000
2.000

NOT :

Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:

 • 110 Hisse Senetleri Hesabı
 • 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı
 • 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir.

Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa:

 • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
 • 242 İştrakler Hesabı
 • 245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarında izlenir.

Alınan hisseler o işletmenin sermayesinin,

 • %0 – %10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının borcuna,
 • %10 – %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabının borcuna,
 • %50 den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının borcuna kaydedilecektir

KAR PAYLARI İSE  ;

*  Eğer geçici amaçla ( spekülatif ) veya kar payı %1 – %10 arasında ise ( Yani 110 ve 240 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
           649 Diğer Olagan Gelir ve Karlar Hesabının alacağında, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  oranlar %10 – %50 arasında ise  ( Yani 242 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabının alacağında, 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının borcuna
*  Eğer  %50 den fazla ise  ( Yani 245 hesaba kayıt edilmiş hisse senedine kar payı tahakkuk ettiğinde 
641 Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri Hesabının alacağına, 133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hs borcuna kayıt edilir.

—–

Örnek: İşletme geçici amaçla aldığı hisse senetlerine 1.000 TL kar payı ( temettü ) tahakkuk etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
      649 Diğer Olagan Gelir ve Kar. Hs.
1.000
.
.
1.000

—–

Örnek: İşletme sahip olduğu bağlı ortaklık hisse senetlerine 2.000 TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmiştir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hs
  641 Bağlı Ortak.Tem. Gelir Hs
2.000
.
.
2.000

—–

Örnek: İşletme  iştiraki olduğu  ortaklık hisse senetlerine 3.000 TL temettü geliri tahakkuk ettiğini öğrenmistir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabi
      640 İştiraklerden Temettü Gel.Hs
3.000
.
.
3.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

9 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

9 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

9 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce