Kategoriler: Muhasebe

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri(virman)  ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi pasif hesaplar şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir

İşleyişi 

İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılırlar. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) ALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

—–

103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) ile İlgili Özel Durumlar

>>> 103 Verilen Çekler hesabındaki bakiye dönem sonunda 321 Borç Senetleri Hesabına aktarılır.

—–

Örnek: İşletme 5.000 TL + % 18 KDV mal almış karşılığında çek vermiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
191 İndirilecek KDV Hesabı
    103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
5.000
900
.
.
.
5.900

—–

Örnek:

İşletme satıcıya olan 8.000 TL lik borcu için bir çek keşide etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
320 Satıcılar Hesabı
     103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
8.000
.
.
8.000

—–

Örnek:

İşletmesi dönem sonu itibari ile yaptığı incelemede elinde 5.000 TL’ lik vadeli verilen çekleri olduğunu görmüştür.

Dönem sonunda Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı – Borç Senetleri Hesabına aktarılıp kapatılır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
      321 Borç Senetleri Hesabı
5.000
.
.
5.000

—–

Örnek:

ABC İşletmesi 15/04/…. tarihinde 10.000 + % 18 KDV mal almış karşılığında çek vermiştir.

12/06/…. tarihinde  hesabı üzerine keşide edilen 11.800 TL lik çek banka tarafından ödenmiştir.

a- Tarih: 15/04/….( Mal alınması karşılığında çek verilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
    103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
10.000
1.800
.
.
.
11.800

b- Tarih: 12/06/….(Çekin ödenmesi)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
11.800
.
.
11.800

—–

Örnek:

a ABC İşletmesi 10/10/….. tarihinde 50.000 TL + 9.000 TL KDV mal almış karşılığında iki ayrı çek vermiştir.

  • Birinci çekin vadesi 10/11/…. ve tutarı 25.000 TL ( 1 ay sonra )
  • İkinci çekin vadesi ise 10/02/….34.000 TL ( 4 ay sonra )

b- İşletmenin ilk çek bedeli 10/11/…. tarihinde banka tarafından ödenmiştir. ( 25.000 TL )

c- 31/12/…. tarihinde işletmenin elinde sadece bu firmaya verilen 34.000 TL değerinde çek olduğu görülmüştür.

d- 10/02/…. tarihinde işletmenin ikinci çek bedeli olan 34.000 TL banka tarafından ödenmiştir.

Çözüm:

a- Tarih: 10/10/…. ( Mal alınması karşılığında çek verilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
     103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
50.000
9.000
.
.
.
59.000

b- Tarih: 10/11/…. (Çekin ödenmesi)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
      102 Bankalar Hesabı
25.000
.
.
25.000

c- Tarih: 31/12…. ( Dönem sonunda Verilen çeklerin, Borç senetleri hesabına aktarılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
      321 Borç Senetleri Hesabı
34.000
.
.
34.000

Tarih: 01/01…. ( Yeni yılda Borç senetleri hesabına aktarılan tutarın Verilen çekler hesabına geri alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
321 Borç Senetleri Hesabı
     103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
34.000
.
.
34.000

d- Tarih: 10/02…. (Çekin ödenmesi)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
103 Verilen Çekler Ödeme Emir.Hs (-)
      102 Bankalar Hesabı
34.000
.
.
34.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 gün Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

3 hafta Önce