Kategoriler: Muhasebe

101 Alınan Çekler Hesabı

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil  veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

İşleyişi : 

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç,  bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir

BORÇ 101 Alınan Çekler Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

101 Alınan Çekler Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

>>> 101 Alınan Çekler hesabındaki bakiye dönem sonunda 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılır.

—–

Örnek: İşletme 10.000 TL + % 18 KDV değerinde mal satmış karşılığında çek almıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı
     600 Y.Satışlar Hesabı
     391 Hesaplanan KDV Hesabı
11.800
.
.
.
10.000
1.800

—–

Örnek: İşletme satıcıya olan 5.000 TL borcunu çek ciro ederek ödemiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
320 Satıcılar Hesabı
      101 Alınan Çekler Hesabı
5.000
.
.
5.000

—–

Örnek:  ABC işletmesi 10/10/…. tarihinde % 18 KDV Hariç 5.000 TL değerinde mal almış ve karşılığında daha önce aldığı çeki ciro etmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
191 İndirilecek KDV Hesabı
    101 Alınan Çekler Hesabı
5.000
900
.
.
.
5.900

—–

Örnek: ZR İşletmesi dönem sonu itibari ile yaptığı incelemede elinde 7.000 TL’ lik vadeli alınan çekler olduğunu görmüştür.

Dönem sonunda Alınan Çekler Hesabı –  Alınan Senetler Hesabına aktarılıp kapatılır

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      101 Alınan Çekler Hesabı
7.000
.
.
7.000

—–

Örnek:

a Deniz Ltd. Şti. 05/07/….. tarihinde 8.000 TL + 1.440 TL KDV mal satmış karşılığında KDV tutarını peşin kalan tutar için ise çek almıştır.

b- İşletme 10/08/…. tarihinde bu çeki tahsile vermiştir.

c- 12/08/…. tarihinde çek bedelinin tahsil edildiği ve banka hesabına yatırıldığı banka tarafından bildirilmiştir.

Çözüm:

a- Tarih: 05/07/…. ( Mal satılması karşılığında çek ve peşin tahsilat )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı
100 Kasa Hesabı
     600 Y.Satışlar Hesabı
     391 Hesaplanan KDV Hesabı
8.000
1.440
.
.
.
.
8.000
1.440

b- Tarih: 10/08/…. (Çekin tahsile gönderilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı ( Tahsildeki )
      101 Alınan Çekler Hesabı ( Portföy )
8.000
.
.
8.000

c- Tarih: 12/08…. ( Çekin tahsil edilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      101 Alınan Çekler Hesabı ( Tahsil )
8.000
.
.
8.000

—–

Örnek:

a TT İşletmesi 10/10/….. tarihinde 100.000 TL + 18.000 TL KDV mal satmış karşılığında iki ayrı çek almıştır.

  • Birinci çekin vadesi 10/11/…. ve tutarı 50.000 TL ( 1 ay sonra )
  • İkinci çekin vadesi ise 10/02/….68.000 TL ( 4 ay sonra )

b- İşletme ilk çeki 10/11/…. tarihinde tahsile göndermiş ve aynı gün tahsil edildiği banka tarafından işletmeye bildirilmiştir.

c- 31/12/…. tarihinde işletmenin elinde sadece bu firmaya olan 68.000 TL değerinde çek olduğu görülmüştür.

d- 15/01/…. tarihinde işletme elinde kalan 68.000 TL çeki borçlu olduğu satıcı firmaya ciro etmiştir.

Çözüm:

a- Tarih: 10/10/…. ( Mal satılması karşılığında çek alınması)

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı
     600 Y.Satışlar Hesabı
     391 Hesaplanan KDV Hesabı
118.000
.
.
.
100.000
18.000

b- Tarih: 10/11/…. (Çekin tahsile gönderilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı ( Tahsildeki )
      101 Alınan Çekler Hesabı ( Portföy )
50.000
.
.
50.000

Tarih: 10/11…. ( Çekin tahsil edilmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      101 Alınan Çekler Hesabı ( Tahsil )
50.000
.
.
50.000

c- Tarih: 31/12…. ( Dönem sonunda Alınan çeklerin, Alacak senetleri hesabına aktarılması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      101 Alınan Çekler Hesabı
68.000
.
.
68.000

Tarih: 01/01…. ( Yeni yılda Alacak senetleri hesabına aktarılan tutarın Alınan çekler hesabına geri alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
101 Alınan Çekler Hesabı
      121 Alacak Senetleri Hesabı
68.000
.
.
68.000

d- Tarih: 15/01…. ( Satıcıya olan borcun çek ciro ederek ödenmesi )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
320 Satıcılar Hesabı
      101 Alınan Çekler Hesabı
68.000
.
.
68.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

2 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce