Kategoriler: Muhasebe

100 Kasa Hesabı

İşletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.

İşleyişi 

Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.

BORÇ 100 Kasa Hesabı ALACAK

ARTIŞLAR
(+)

AZALIŞLAR
(-)

—–

100 Kasa Hesabı ile İlgili Özel Durumlar

>>> Yabancı paralar parayla ölçme kavramı gereğince işlemin yapıldıgı günkü alış kuru ile TL ye çevrilip muhasebeleştirilir

>>> İşletme daha önce kayıt ettiği yabancı parayı kayıt tutarından daha yüksek tutarda bozdurur, çevirir, satar   vb ise aradaki fark  646 Kambiyo Karları Hesabının alacagına

Daha az bir tutur da bozdurur, çevirir, satar vb ise  656 Kambiyo Zararları Hesabının borcuna kayıt eder

>>> İşletmenin dönem içinde elinde bulunan yabancı paraların dönem sonunda değerlemesi gerekir. Eğer kur değerleme sonucu yabancı paralarda değer kaybı ( yani kurda düşüş ) varsa 656 Kambiyo Zararları Hesabının borcuna, değer artışı varsa ( yani kurda yükseliş )  646 Kambiyo Karları Hesabının alacağına kayıt edilir.

>>> İşletmelerde kasa hesabının bakiyesi ile kasada yer alan tutar birbirinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda ;

  • Kasa bakiyesi kasada yer alan tutardan fazla ise 197 Sayım Tesellüm Noksanları Hesabının borcuna aradaki fark tutarı yazılır. Daha sonra farkın denedi bulunduğunda 197 Hesap alacaklandırılır ve Farkın kaynaklandığı hesap borçlandırılır. Ama farkın nedeni dönem sonuna kadar bulunamazsa 197 Hesap alacaklandırılır ve 689 Diğer Oladandışı Gider ve Zararlar Hesabı borçlandırılır.
  • Kasa bakiyesi kasada yer alan tutardan az ise 397 Sayım Tesellüm Fazlalıkları Hesabının alacağına aradaki fark tutarı yazılır. Daha sonra farkın denedi bulunduğunda 397 Hesap borçlandırılır ve farkın kaynaklandığı hesap alacaklandırılır.  Ama farkın nedeni dönem sonuna kadar bulunamazsa 397 Hesap borçlandırılır ve 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı alacaklandırılır.

—–

Örnek: İşletme elinde bulunan 1.000 TL nakiti bankaya yatırmıştır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      100 Kasa Hesabı
1.000
.
.
1.000

—–

Örnek: İşletme banka hesabından 5.000 TL para çekmiştir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
      102 Bankalar Hesabı
5.000
.
.
5.000

—–

Örnek: İşletme  5.000 $ karşılığı mal satmış karşılığında 5.000 $ almıştır. İşlemin yapıldığı gün alış kuru 1 $ = 3 TL dir. ( KDV dikkate alınmamıştır )

5.000 dolar, alış kuru üzerinden TL çevrilip kayıt edilir.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
      600 Y.Satışlar Hesabı
15.000
.
.
15.000

—–

Örnek:

a- İşletme 20/05/… tarihinde 1 $ = 3.20 TL den 3.000 $ almıştır.

b- 25/06/…. tarihinde elinde bulunan bu dolarların tamamını 10.200 TL’ den bozdurmuştur.

Çözüm

a – Tarih : 20/05/…. ( Dolar Alınması )

3.000 dolar x 3.20 = 9.600 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
      100 Kasa Hesabı ( TL Kasa )
9.600
.
.
9.600

b – Tarih : 25/06/…. ( Doların Bozdurulması )

Kayıtlarda 9.600 TL dir. Bozdurulan tutar ise 10.200 TL olduğuna göre 600 TL kar vardır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( TL Kasa )
      100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
      646 Kambiyo Karları Hesabı
10.200
.
.
.
9.600
600

—–

Örnek:

a- İşletme 10/07/… tarihinde mal satmış karşılığında 4.000 $ peşin almıştır. İşlemin yapıldığı gün alış kuru 1 $ = 3,30 TL dir. ( KDV dikkate alınmamıştır )

b- 15/07/…. tarihinde elinde bulunan 4.000 doları, 1 dolar = 3.28 TL den bozdurmuştur.

Çözüm

a – Tarih : 10/07/…. ( Dolar Karşılığı Mal Satışı )

4.000 dolar x 3.30 = 13.200 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
      600 Y. Satışlar Hesabı
13.200
.
.
13.200

b – Tarih : 15/07/…. ( Doların Bozdurulması )

Kayıtlarda 13.200 TL dir. Bozdurulan tutar ise 13.120 TL olduğuna göre 80 TL zarar vardır.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( TL Kasa )
656 Kambiyo Zararlar Hesabı
      100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
13.120
80
.
.
.
13.200

—–

Örnek: Dönem içinde 3.000 TL alınan 1.000 dolar, dönem sonunda 3.500 TL çıkmıştır.

Doların değeri 3.000 TL’ den 3.500 TL yükseldiği için aradaki tutar = 500 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
      646 Kambiyo Karları Hesabı
500
.
.
500

—–

Örnek: Dönem içinde 3.000 TL alınan 1.000 dolar, dönem sonunda 2.800 TL düşmüştür.

Doların değeri 3.000 TL’ den 2.800 TL düştüğü için aradaki tutar = 200 TL

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
656 Kambiyo Zararları Hesabı
      100 Kasa Hesabı ( $ Kasa )
200
.
.
200

—–

Örnek: İşletme 20/10/…. tarihinde yapılan sayımda kasada 4.500 TL olduğunu saptamış aynı tarihte kasa hesabının kalanı 5.000 TL dir.

  • a) Farkın nedeni aynı gün bulunamamış
  • b) 25/11/…. tarihinde farkın nedeni bankaya yatırılan paranın kayıtlara geçmedi anlaşılmıştır

Tarih: 20/10/….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
197 Sayım Tes. Noksanları Hesabı
      100 Kasa Hesabı
500
.
.
500

Tarih: 25/11….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
102 Bankalar Hesabı
      197 Sayım Tes. Noksanları Hesabı
500
.
.
500

—–

Örnek: İşletme 25/10/…. tarihinde yapılan sayımda kasada 3.500 TL olduğunu saptamış aynı tarihte kasa hesabının kalanı 3.800 TL dir.

  • a) Farkın nedeni aynı gün bulunamamış
  • b) Dönem sonuna kadar farkın nedeni tesbit edilememiş sonuç hesaplarına aktarılmıştır.

Tarih: 25/10/….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
      100 Kasa Hesabı
300
.
.
300

Tarih: 31/12….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
689 Diğer Olandışı Gid. Zar Hesabı
      197 Sayım Tes. Noksanları Hesabı
500
.
.
500

—–

Örnek: İşletme 22/10/… tarihinde yapılan sayımda kasada 2.400 TL olduğunu saptamıştır. Aynı tarihte kasa hesabının kalanı 2.000 TL dir

  • a) Farkın nedeni aynı gün bulunamamıştır.
  • b) 29/10/…. tarihinde farkın nedeni bankadan çekilen paranın kayıtlara geçmediği anlaşılmıştır

Tarih: 22/10/….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
      397 Sayım Tes. Fazlaları Hesabı
400
.
.
400

Tarih: 29/10….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
397 Sayım Tes. Fazlaları Hesabı
400
.
.
400

—–

Örnek: İşletme 12/08/… tarihinde yapılan sayımda kasada 5.500 TL olduğunu saptamıştır. Aynı tarihte kasa hesabının kalanı 5.400 TL dir

  • a) Farkın nedeni aynı gün bulunamamıştır.
  • b) Dönem sonuna kadar farkın nedeni tesbit edilememiş sonuç hesaplarına aktarılmıştır

Tarih: 12/08/….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
100 Kasa Hesabı
      397 Sayım Tes. Fazlaları Hesabı
100
.
.
100

Tarih: 31/12….

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
397 Sayım Tes. Fazlaları Hesabı
      679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kar
400
.
.
400

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 gün Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

2 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 hafta Önce